• psychoterapia indywidualna dorosłych
• psychoterapia dzieci i młodzieży
• terapia małżeństw i par
• konsultacje psychologiczne
• wsparcie psychologiczne w kryzysie
• szkolenia i warsztaty psychologiczne

Częstotliwość spotkań zależy od rodzaju i głębokości zgłaszanego problemu. Najczęściej jest to jedno spotkanie tygodniowo. Sesja trwa 50 minut.